Ing. Karel Hrnčíř – Studio HCJ Hradec Králové

letecké snímkování, video a foto práce